# پند_و_اندرز

غرور بی جا

به جائی  که  دریا   ندارد  کنار                           غرور   شناور  نیاید  به  کار                                                                                     سعدی ٍ آنقدر دنیا بزرگ است که انسان نمی تواند یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید