# عکس_یادگاری

بچه های طوفشیرین.عکس یادگاری تیم نیرو سال 1362

--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- رحمت خداوند شامل منوچهر غلامی پورو قدرت الله احمدی و روح شان شاد
/ 0 نظر / 80 بازدید