# طوفشیرین

طوفشیرین سالهای گذشته

بنام خدا                                                    خاطرات  طوفشیرین   ( مرحوم احمد   افشاری کسی که مانع تخریب  بیشترطوفشیرین  شد .)                   <<  طوفشیرین می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید

گاز ( گیس ) وضعیت سوخت مردم طوفشیرین

                                                                بنام خدا                              خاطرات  طوفشیرین  (3)    . . . .   گاز یکی دیگر  از  خاطرا ت مربوط  به  گذشته  مسئله  گا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید