# طوفشیرین

بچه های طوفشیرین.هفتکل

علی اضغر بهرامی (دیشو ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- بنام خدا دیشو. معمولا" تاریخ و فرهنگ و  گذشته هر شهر و محله  (هر جا و مکان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 101 بازدید