سایه و روشن

منوچهر افشاری

سایه و روشن

 

قدیم که سینما می رفتیم و فیلم  می دیدیم هنر پیشه ها  یا مثبت بودند و یا منفی .  و خوب و بد بودن آنها مطابق داستان حالت مطلق را داشت . و سایر ادم های فیلم  هم همینطور بودند در حالی که همه اینطور نیستند و ادم های خوب و بد خصلت های دو گانه بسیار دارند  و تاریک و روشن محض نیستند و بلکه رنگ های خاکستری و  نیمه تاریک و نیمه روشن هم زیاد داریم .

منظور از مطلب سایه روشن  نظرات و تماس هائی است که  توسط برخی که نامشان  را در مطالب می اورم گرفته می شود و ابراز ناخشنودی می نمایند که چرا در  نوشته های خود نکته های تاریک گذشته ما را عنوان می کنی  و این در شرایط فعلی و  زندگی ما مناسب نیست فرزندان و نوه ها و سایر  مردم اینها را بدانند و انتظار دارند که فقط خوب ها را بنویسیم در حالی که اینطور نیست ! و هر چه متن نوشته ها به واقعیت نزدیکتر باشد بیشتر به دل  می نشیند و ماندگاری  آن هم بیشتر است و ما نباید گذشته زندگی خود نا دیده و یا کتمان کنیم زیرا  این  نوشته ها   دهان به دهان و سینه به سینه بصورت واقعی و حقیقی  منتقل می شود .

 والسلام  علی من اتبع الهدی

/ 0 نظر / 14 بازدید