بچه های طوفشیرین

                          

      اقای ضربعلی سرکوهکی از قدیمی های هفتکل و طوفشیرین.(عکسی به یادگار )  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 21 بازدید