گرد همایی دوستداران طوفشیرین 3

در روز همایش یکی از خانم های محله با پخت نان تیری ازمدعوین پذیرایی می نمود.

خانم عسکری از محله چهارده چریک ها که با دکلمه چند قطعه شعر در این همایش هنر نمایی می کرد .

/ 1 نظر / 108 بازدید
نيلوفر

سه چيز در دنيا بي نظير است مادر........................................... عکس مادر................................................. سايه مادر روز مادر و زن مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] دوست داشتين پيش منم بياين