چهار بنگله های طوفشیرین

 یکی از بنگله ها که در گذر زمان به یک اداره تبدیل شده است .

بنگله 26 دربند گذر زمان..... زمانی این بنگله ها دورانی داشتند و پرسنل  ارشد انگلیسی در این مکان زندگی می کردند و باغ بنگله مملو از گل و درخت بود حال چرا باید چنین باشد .

/ 0 نظر / 229 بازدید