کودکی در یک شهر کوچک نفت خیز.

شهر من اکنون دیگر تب و تاب گذشته دور را ندارد. و لی فرزندانی دارد که در سراسر دنیا  براکنده اند .و دلشان همیشه در کوچه و محله های هفتکل در گردش است با یاد تمامی همشهری های گذشته و اکنون. به مرور زمان اگر ایزد منان نصرت دهد .گوشه خاطره هائی را به تحریر در می آورم .

/ 0 نظر / 38 بازدید