.بچه های طوفشیرین.

عکسی به یادگار از مرحوم حسین اولیایی.از بچه های قدیم طوفشیرین(پرسپولیس) (خانواده اولیایی. ازساکنان قدیم هفتکل و هم اکنون اصفهان.) --------------------------------------------------------------------------------------------- ایستاده از سمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

طوفشیرین را دریابید .

  ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- بنام خدا طوفشیرین را دریابید زمانی که استعمار انگلیس با هدف به غارت بردن منابع زیر زمینی و تثبیت سلطه خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
خرداد 91
1 پست