یادی از دوران...

دبیرستان رودکی و خاطرات قدیم
نویسنده : منوچهر افشاری - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳٩۳
 

حیاط دبیرستان رودکی

------------------------------------------------------------------------------------------------××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××