یادی از دوران...

بچه های طوفشیرین قدیم
نویسنده : منوچهر افشاری - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٢
 

هفتکل .طوفشیرین سال 1350 شمسی-دوران مرخصی سربازی

ایستاده از سمت راست: مرحوم علی رحم چهارلنگ.ناشناس.عباس ارشدی.اسحاق ارشدی.حسن صفائی.

نشسته از سمت راست : مراد ارشدی . علی بابا مرادی.حسن افشاری

--------------------------------------------------------------------------------------------

ایستاده از سمت راست : حسن صفائی-مراد ارشدی-حسن افشاری-عباس ارشدی-علی رحم چهار لنگ(برادر خدارحم چهارلنگ )

نشسته از سمت راست : ناشناس-اسحاق ارشدی - علی بابا مرادی