یادی از دوران...

طوفشیرین در چند نما
نویسنده : منوچهر افشاری - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ فروردین ،۱۳٩٢
 

چند عکس از طوفشیرین

عکس از سمت غرب و وسط محله برداشته  شده است . دبستان  امید در وسط و محله چهار لنگ ها دیده  می شود .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

این عکس از درب خانه شهباز افشار در جنوب  طوفشیرین  گرفته شده است .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

عکس از حنوب طوفشیرین و از محله چهارده چریک ها  برداشته شده است . در انتهای سمت راست گورستان محله مشاهده می شود .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

محله گلابی های طوفشیرین . عکس از روی تپه مشرف  به محله برداشته شده است . در انتهای عکس گورستان محله مشاهده می شود .