یادی از دوران...

عکس یادگاری
نویسنده : منوچهر افشاری - ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱
 

ایستاده از راست :محمودی- مرادی-هادی زاده- افشاری- شیخی- اقای صالحی دبیر شیمی- اسکندری-محمود خانی- دل ازاد- کریمی

نشسته  از راست : حیدری- رفیعی- کریمی - مکوندی-نادریان- موسائی - رستگاری- یزدانی - رخ- هروی- اولیائی

××× چند نفر شناخته نشد .